• Neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuješ šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
  • nisi zaposlen/a,
  • ne opravljaš dejavnosti in
  • nimaš lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

Za lastne dohodke se štejejo vsi dohodki po Zakonu o dohodnini-2 (ZDoh-2) razen:

  • družinske pokojnine,
  • dohodki za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice
  • štipendije in
  • dohodkov otroka,ki so oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu Zakona o dohodnini-2.

To pomeni, da je lahko npr. tvoj zaslužek iz naslova študentskega dela višji od zneska posebne olajšave za vzdrževanega otroka in tvoj zaslužek ne bo vplival na pravico staršev do te olajšave.

Na drugi strani pa tvoj zaslužek, prejet npr. na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe, ki je višji od višine posebne olajšave za vzdrževanega otroka, vpliva tako, da te olajšave ni mogoče uveljavljati.

 

Za vzdrževanega družinskega člana pa se šteje tudi otrok, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer največ za dobo 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za dobo 4 let od dneva vpisa na podiplomski študij.