POSTAVKE NA RAČUNU ZA ŠTUDENTSKO DELO

Znesek na računu za opravljeno študentsko delo izračunamo tako, da bruto znesku na napotnici dodamo:

  • 16 % koncesijsko dajatev
  • 2 % dodatno koncesijsko dajatev
  • 15,74 %  prispevkov, ti so: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 % in prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %.

Seštevek dajatev in prispevkov znaša 16 % + 2 % + 15,74 % = 33,74 % na kar se obračuna še 22 % DDV.

 

V VEDNOST: Podjetje, ki je davčni zavezanec obračuna in plača DDV od prispevkov delodajalca, torej tistih prispevkov za socialno varnost, za katere je zavezanec za plačilo koncesionar.Ker pa je koncesionar tudi zavezanec za plačilo koncesijske dajatve, se DDV obračuna tudi od zaračunane koncesijske in dodatne koncesijske dajatve delodajalcu

Bruto znesek (ki je zmnožek zakonsko določene minimalne urne postavke in Q opravljenih ur dela) je neobdavčen. 

 

Namen prispevkov, ki se zaračunajo delodajalcu:

  • Prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v višini 0,53 % (Gre za dodatno tveganje pri opravljanju dela).
  • Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 % (Zajema vse storitve osnovnega zdravstvenega zavarovanja (nujna medicinska pomoč, vključno z reševalnim vozilom, zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu itd.).
  • Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga morajo poravnati delodajalci v višini 8,85 % (Zajema zavarovanje za primer smrti, telesne okvare in invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

 

Namen in razporeditev dajatev, ki se zaračunajo delodajalcu:

Podjetja plačajo koncesijsko dajatev v višini 16 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 %.

Koncesijska dajatev se razporedi med:

  • ŠOS, ki dobi 3,8 %
  • študentski servis, ki dobi 3,8 % in
  • proračunski sklad ministrstva (za štipendije), ki prejme 8,41 % delež

Dodatna koncesijska dajatev v višini 2 % se v celoti nakazuje v državni proračun.

Kontaktirajte nas

Uporabne povezave

Spletna stran za svojo funkcionalnost uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Če nadaljujete z uporabo te spletne strani, dajete soglasje k uporabi piškotkov. More details…