Obvestila podjetja

DVIG MINIMALNE URNE POSTAVKE ZA ŠTUDENTSKO DELO

Na podlagi 130.c člena Zakona za uravnoteženje javnih financ je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 4.3.2019 izdala odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki bo objavljena v Uradnem listu.

Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od 4,89 eura.

Odredba bo v tem tednu objavljena v Uradnem listu in bo začela veljati 1. aprila 2019.

OBRAČUN KILOMETRINE, PREVOZA IN STROŠKOV BIVANJA DIJAKA/ŠTUDENTA

Podjetje sme dijaku/študentu povrniti stroške prevoza, bivanja in kilometrine na tak način, da mu prizna večje število ur.

To za podjetje pomeni, da mora za vsa povračila plačati vse prispevke in koncesijske dajatve od študentskega dela, saj so tretirana kot obračunane ure.

NOČNO DELO DIJAKOV/ŠTUDENTOV

ZDR (190. - 194. člen ZDR-1) narekuje, da delavec (dijak/študent), ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme opravljati del ponoči med 22. uro in 6. uro naslednjega dne.

V primerih opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa dela ne sme opravljati med 24. in 4. uro naslednjega dne.

Za dijake/študente, ki so starejši od 18 let tovrstnih omejitev ni. 

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO IDENTIFIKACIJSKIH IN KONTAKTNIH PODATKOV PODJETJA

Spoštovani poslovni partnerji!

K splošnim pogojem poslovanja smo dodali (pod točko 3. PARTNER) člen o privolitvi za obdelovanje identifikacijskih in kontaktnih podatkov, ki ga narekujeta ZVOP-2 in GDPR.

Člen se glasi:" Poslovni partner izjavlja, da upravljavcu podatkov Alt Lakoše d.o.o. daje, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo njegovih identifikacijskih in kontaktnih podatkov, za namene poslovnega sodelovanja, posredovanja in zagotavljanja študentske delovne sile, izdaje študentskih napotnic in faktur za opravljeno študentsko delo, za izvedbo plačil za opravljeno študentsko delo in za namene raznega obveščanja.

Poslovni partner je seznanjen, da privolitev lahko kadarkoli podrobneje določi, spremeni ali prekliče na katerikoli način (e-pošta, telefon – faks, dopis). Poslovni partner je seznanjen, da je varstvo osebnih podatkov poslovnih partnerjev za družbo Alt Lakoše d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravna skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov."

 

 

ALI DELODAJALEC LAHKO ŠTUDENTA ZAVEŽE K VARSTVU OSEBNIH PODATKOV?

Kdaj lahko in kdaj mora delodajalec študenta, ki pri njem opravlja delo preko študentske napotnice, zavezati k varstvu osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in k prepovedi konkurenčne dejavnosti?

Varstvo podatkov in skrivnosti: ne s pogodbo, temveč s podpisom ustrezne izjave.

Delodajalec za delo s študenti ne sklene posebne pogodbe – za delo prek študentske napotnice jo skleneta delodajalec in izbrani študentski servis. Pri tem pa se lahko tako delodajalcem kot študentom porajajo vprašanja o varnosti osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in podobno.

Delodajalec mora študenta, kadar mu omogoči seznanitev z osebnimi podatki, zavezati k varstvu osebnih podatkov s podpisom ustrezne izjave.

Delodajalčeva odločitev, ne pa tudi obveza, je, če bo študenta, ki se pri opravljanju dela seznani z informacijami, katerih zloraba bi lahko povzročila škodo delodajalcu, zavezal tudi k varstvu poslovnih skrivnosti podjetja.

Delodajalec lahko študenta ustrezno zaveže tudi k prepovedi konkurenčne dejavnosti.

 

VIR: https://data.si/blog/2016/08/03/ali-delodajalec-lahko-studenta-zaveze-k-varstvu-osebnih-podatkov/

Kontaktirajte nas

Uporabne povezave

Spletna stran za svojo funkcionalnost uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Če nadaljujete z uporabo te spletne strani, dajete soglasje k uporabi piškotkov. More details…